Entrepreneurship Knowledge :: Резултати

1) Guide for start-ups in Bulgaria/Наръчник за стартиране на бизнес в България

2) Booklet with materials on business launching and business development/ Сборник с материали за стартиране и развитие на собствен бизнес

3) Entrepreneur web-plathform/ Предприемаческа уеб платформа