Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3 :: Project News

 

 

Presentation of the „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship” project results at the Annual Bulgaria Economic Forum             
        

 

On December 3, 2019, an economic forum on the topic "The Bulgarian economy at the end of 2019. A small business perspective for 2020" was held at the Inter Continental Sofia Hotel. The focus of the event was on small and medium-sized businesses. The main purpose of the event was to create favorable conditions and prerequisites for business contacts between the representatives of the business circles in Bulgaria. The forum was attended by more than 150 participants and 30 representatives of diplomatic missions, including Project Countries.

 

 During the event, Mr. Georgi Tabakov from the Bulgarian Economic Forum (Lead Project Partner) gave a short presentation of the results of the project "i3 - Education for Ideas, Inventions and Innovations for Entrepreneurship", funded by the Transnational Cooperation Program "Balkans - Mediterranean" 2014-2020.

 

 The overall objective of the I3 project was to promote the territorial development, cooperation and support of the competitiveness of the Balkan-Mediterranean area by developing, establishing and promoting the I3 model of entrepreneurship training and knowledge transfer (ideas, inventions, innovations - i3) for student education and entrepreneurs.

 

The developed I3 model was tested and put into practice within the five international workshops for young entrepreneurs held in Bulgaria, Republic of North Macedonia, Greece, Cyprus and Albania.

   

 

The workshops were thematically divided by business (sectors) identified as key and with the highest potential for development according to the preliminary analysis of the region - Lifestyle (Bulgaria), IT (North Macedonia), Technology (Greece), Energy (Cyprus) and Eco (Albania).

 

 In each international workshop, 50 young people and entrepreneurs from the five partner countries were given the opportunity to upgrade their entrepreneurship knowledge, which would lead to stimulating the economic development and competitiveness of their business ideas and to strengthen the international economic and business relations with similar companies in the region.

 

 At the final project conference, which took place in Sofia from 12 to 13 June 2019, all Partners agreed that the i3 project has succeed in promoting sustainable development at national and trans-national level by increasing balanced, efficient and sustainable use of resources and tackling the most immediate problems in a cost-effective manner.

 

As a Lead Partner of the Project, Bulgaria Economic Forum expressed its satisfaction with the achieved project results and thanked all the Partners for their exceptional dedication and cooperation

 

 *********************************************************************************************************

 

                                         

The fourth i3 project partner meeting was held in Tirana, Albania on 13th November 2018. The meeting was hosted by Albanian Center for Sustainable Development. It was attended by representatives of all project partners:

 • Bulgaria Economic Forum;
 • Association “Committee Italy – Bulgaria 2013”;
 • Technological Education Institute of Western Greece;
 • Center for Knowledge Management (FYROM);
 • Albania Center for Sustainable Development;
 • Cyprus International Institute of Management
                                                    

The partners reviewed the project progress and results achieved so far and planned the next steps.

The project enters into its core phase – organizing the specialized trainings by May 2019 and the i3 fair and conference in June 2019.

All interested parties are welcomed to participate in the forthcoming events 

 

***********************************************************************************************************

 

 

Български икономически форум ви кани да се включите в безплатни международни специализирани обучения, които се провеждат на английски език:

 

 1. Обучение по предприемачество с акцент върху темата „Начин на живот“

(включва: дейности, подобряващи качеството на живот, свободно време, здравословен начин на живот, образование, туризъм и т.н.)

 

Дати: 4 – 6 декември 2018 г.,

Място: гр. София, х-л "Форум"

Организаторът поема: пълно изхранване за дните на обучението и настаняване на участниците, които не живеят в София.

 

 2. Обучение по предприемачество с акцент върху темата „Информационните технологии“

 

Дати: 21 – 25 януари 2019 г. (21 и 25 са дни за пътуване)

Място: гр. Скопие, Македония

Организаторът поема: организиран транспорт с микробус София - Скопие - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

3. Обучение по предприемачество с акцент върху темата "Технологии" (включва: научни изследвания, използването на иновативни технологии в производствените процеси и сектори, в домакинствата и т.н.)

 

Дати:  18 - 22 февруари 2019 г. (18 и 22 са дни за пътуване)

Място: гр. Патра, Гърция

Организаторът поема: организиран транспорт с микробус София - Патра - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

4. Обучение по предприемачество с акцент върху темата "Енергетика" (включва: разработване на нови и възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и т.н.)

 

Дати: 16 - 20 март 2019 г. (16 и 20 са дни за пътуване)

Място: гр. Ларнака, Кипър

Организаторът поема: организиран транспорт със самолет София - Ларнака - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

5. Обучение по предприемачество с акцент върху темата "Околна среда" (включва: иновативни технологии за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, климатични промени и т.н.)

 

Дати: 13 - 17 май 2019 г. (13 и 17 са дни за пътуване)

Място: гр. Тирана, Албания

Организаторът поема: организиран транспорт със самолет София - Тирана - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

Програма:

 • Основни модули: Бизнесът в полза на обществото, умението да комуникираш, финансово планиране.
 • Специализирани модули за съответния сектор.

Предварителната програма на английски език може да изтеглите от тук.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Възраст над 18 г.
 • Български граждани
 • Много добро владеене на английски език

 

Заинтересованите кандидати трябва да изпратят следните документи, като посочат от кое обучение се интересуват (могат да се включат само в едно от обученията!):

 

Документите трябва да се изпратят на e-mail: chris@biforum.org най-късно до 16.11.2018 г

 

Подбор на участниците:

 • Участниците ще бъдат оценявани на база на техния опит по темата, квалификация, ниво на владеене на английски, мотивация.
 • По 10 участника от България ще бъдат избрани за участие във всяко едно от обученията, като техните разходи са за сметка на проект i3.
 • Участниците ще бъдат оценявани на 2 етапа. Първият етап е оценка на база на подадено CV и мотивационно писмо. Одобрените по документи ще бъдат поканени на интервю. Във всеки семинар ще се включат общо 50 участника от 5 държави – Албания, България, Гърция, Кипър, Македония.

 

Обучението се осъществява в рамките на проект "i3 - Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship", финансиран по програма за Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“, по който Български икономически форум е водещ партньор.

Целта на проекта е Подкрепа за териториалното развитие, сътрудничество и конкурентоспособността на целевата територия на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 чрез разработване, внедряване и промотиране на модел за предприемаческо обучение и трансфер на знания (Модел i3 – Идеи, Изобретения, Иновации) на студенти и млади предприемачи.

                                                                                                                                                                                    

 **********************************************************************************************************
 

 

 

The second Project partner meeting of Balkan-Med project: “Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship– i3” took place on 1 March 2018 in Limassol, Cyprus. The meeting was organised and hosted by Cyprus International Institute of Management – the Cypriot partner in i3.

 

 

 

 The aim of the project is to develop, establish and promote entrepreneurial learning and knowledge transfer model for educating students and entrepreneurs. The i3 model will serve as a beacon for smart and sustainable growth. The project has three main phases of implementation (research & analysis, model creation, and training workshops) in five countries through five themes, as follows: Albania: environment, Bulgaria: lifestyle, Cyprus: energy, FYROM: IT, and Greece: technology.

 

During the meeting, all partners had the opportunity to present updates of their activities of the project so far, and plan further their forthcoming responsibilities in relation to the budget and the timeline. The project has already advanced well, after the “project launch” press conferences in the five countries, the research and analysis phase has been completed. Now the i3 model creation is in prgress.

 

Following the fruitful partnership meeting, the representatives were welcomed to a traditional Cypriot tavern, where they all shared a good time, with positive outlook for the future of the project.