:: Схема и участници в Мисия Здраве 2017

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ИЗЛОЖЕНИЕ "МИСИЯ ЗДРАВЕ" 2017

 

За повече информация и наем на изложбени площи:
тел. 02/ 951 57 59
e-mail: m.hristeva@biforum.org
  Марина Христева