Новини от РЗИ-Благоевград

  • 18 June 2019

РЗИ-Благоевград организира публично информационно събитие за представяне на начините за превенция и профилактика на социално-значимите заболявания

на 25.06.2019 г. в гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ от 10:00 до 16:00 ч.

 

На 25.06.2019 г. в гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ от 10:00 до 16:00 ч.

Регионална здравна инспекция – Благоевград организира публично информационно събитие,

по време на което ще бъде разпространена информация,брошури и

други материали относно профилактиката и превенцията на социално-значимите заболявания в региона.

Информационното събитие се организира в рамките на проект

Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre),

финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”

 

 

РЗИ – Благоевград е водещ партньор по проект Health Care Centre (10.10.2017 г. – 9.10.2019 г.), финансиран по Програмата

за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”. Дейностите по проекта в

България са насочени към инвестиране в здравна и социална инфраструктура в област Благоевград,

за да се подобри предоставянето на здравни услуги, вкл. услуги за спешна медицинска помощ.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 

  • Повишено качество и ефективност на услугите за предоставяне на първична медицинска помощ, особено в необлагодетелстваните

    райони и на дейностите, свързани със здравеопазването, като телемедицината и мобилните здравни услуги

  • Подобрено сътрудничество между регионалните и местните здравни органи чрез обмен на ресурси

    и опит в областта на здравеопазването

  • Повишен оперативен капацитет и ефективност на здравната система чрез подобрено териториално покритие

     

В проекта участват пет партньора: 2 от България (вкл. Център за спешна медицинска помощ - Благоевград) и 3 от Гърция.

Във връзка с проекта ще бъде проведена и конференция на тема „превенция на социално-значимите

заболявания в трансграничния регион“ на 26.05.2019 г. в х-л „Монте Кристо“, гр. Благоевград“.