Новини от РЗИ-Благоевград

  • 14 June 2019
РЗИ-Благоевград организира публични информационни събития за представяне на начините за превенция и профилактика на социално-значимите заболявания в градовете Хаджидимово, Гоце Делчев, Петрич и с. Сатовча в периода 11.06 – 13.06.2019 г.

В периода 11.06 – 13.06.2019 г. Регионална здравна инспекция – Благоевград организира

публични информационни събития, по време на които беше разпространена информация,

брошури и други материали относно профилактиката и превенцията на

социално-значимите заболявания в региона.

 

Информационните събития бяха организирани в рамките на проект

Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в

трансграничните региони (Health Care Centre), финансиран по

Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”.

 
 

С оглед изпълнението на дейността по проекта в четири населени места от региона на Благоевград

бяха проведени публични осведомителни събития, първото от които стартира на

11.06.2019 г. в гр. Гоце Делчев, където на пл.“Македония“ бе разположен информационен щанд относно начините

за превенция и профилактика на социално-значимите заболявания в региона. На 12.06.2019 г. в първата половина

на деня информационният щанд се намираше в с. Сатовча, а след това – в гр. Хаджидимово на пл. „Димо Хаджидимов“.

Последното мероприятие приключи на 13.06.2019 г. в гр. Петрич на пл. „Възраждане“.

 

Общо над 1300 души бяха осведомени за проекта и неговите цели. РЗИ – Благоевград е водещ партньор

по проект Health Care Centre (10.10.2017 г. – 9.10.2019 г.), с бюджет от 1 125 370,50 евро.

Дейностите по проекта в България са насочени към инвестиране в здравна и социална инфраструктура в област Благоевград,

за да се подобри предоставянето на здравни услуги, вкл. услуги за спешна медицинска помощ.

Основната цел на проекта е да бъде подобрена достъпността и качеството на медицинските услуги на населението

в районите с ограничен достъп и на уязвимите групи от населението.