Smart Rural Entrepreneurship :: Pilot actions

Кандидатстване за участие в пилотни дейности по модела "SmartRural"

 

Български икономически форум в изпълнение на проект BMP1 / 1.1 / 2612/2017 "SmartRural - SmartRural Entrepreneurship", финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 2014-2020, кани предприемачи на възраст над 18 години, да участват в пилотни дейности по модела „SmartRural“.

 

Целта на проекта"SmartRural" e създаване на транснационално сътрудничество за засилване на предприемачеството в селските райони в страните на BalkanMED чрез модела „SmartRural“.

 

Пилотните дейности са насочени към кандидати, в следните три категории:

 

  • А. Имат бизнес идея, с която желая да стартират собствен бизнес.
  • Б. Живеят и развиват стопанска дейност в селски район.
  • В. Не живеят, но развиват стопанска дейност в селски район. 

 

След подбор на кандидатите, в пилотните дейности ще бъдат включени трима участници – по един от категория А, Б и В, които ще получат следното:

 

1.     Обучителни ресурси:

        * специално разработен пакет от обучителни материали по 6 основни бизнес теми;

        * достъп до онлайн-платформата на проекта „SmartRural“ за дистанционно обучение.

 

2.     Индивидуални консултации с експерти на Български икономически форум, с времетраене 6 учебни часа, съобразени с интересите и потребности на конкретния участник.

 

3.     Индивидуална план-карта с персонализирани насоки и препоръки за действие

 

Едно лице може да кандидатства с повече от един формуляр, ако участва с различни бизнес идеи или представлява дейности на различни фирми, в които има участие, но може да бъде избрано само за една пилотна дейност.

 

Повече информация за критериите за допустимост и оценка на кандидатите може да научите от "Методология за подбор на участници в обучителни пилотни дейности". 

 

След регистрация, ще получите имейл с формуляр за участие и указания за попълване и изпращане. Крайният срок за получаване на попълнените формуляри е до 17:00 ч на 13.11.2020. Формуляри, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

 

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

 

Дата на публикуване: 4.11.2020

 

Методология за подбор на участници в обучителни пилотни дейности по модела SmartRural