ISTER - ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes :: Project News

 

Заключително събитие по проект ISTER

 

Заключителното събитие на проекта ISTER се проведе на 13 декември 2022 г., онлайн чрез ZOOM и беше отворено за заинтересовани страни и широката общественост и посетено от около 80 участници от всичките 8 страни-партньори. На него бяха популяризирани резултатите от проекта ISTER, като бяха поставени акценти върху тези от тях, които предстоят активно, за да бъдат използвани и след неговия край.

 

Онлайн срещата включи презентации на резултатите от проекта ISTER и дискусия, в която участниците можеха да споделят своите наблюдения, впечатления и въпроси, свързани с изпълнението на проекта.

 

Себастиан Бонис, Мениджър на проекта ISTER

  Ръководителят на проекта ISTER (MP), Себастиан Бонис, обобщи целите на проекта и предизвикателствата, пред които бе изправен консорциумът при изпълнение на ангажиментите си. Той изтъкна значимата роля на всеки от партньорите и техния принос за цялостния облик на резултатите в края на двугодишния период на изпълнение.

Презентацията на Блаж Барборич от Геодезическия институт на Словения подчерта мултидисциплинарния подход на проекта ISTER, дигитализацията и значението на новите технологии в културното наследство и представи концепцията и техническите характеристики на ГИС Атлас на Римските пътища в Дунавския регион, разработен в рамките на проекта.

 

 

  Клеменс Бейер от университета BOKU във Виена, Австрия, представи съдържанието на разработения интерактивен инструмент (Арр) и демонстрира някои от неговите възможности за търсене и намиране на ценна информация както за римските културни обекти по VIA ISTER, така и за информация, която би улеснила всеки пътешественик. 

 

Допълнителен интерес предизвика възможността данните да бъдат достъпни на английски и съответния национален език на местоположението на потребителя.

 

Презентацията на арх./урб. Анка Виргинас от Националния исторически музей на Трансилвания, Румъния (LP) представи ретроспекция на не лекия път на инсталиране на километричните маркери и информационни табели в част от държавите, партньори по проекта.

 

 

Стивън Халиган, представител на DTP

      Заключителното събитие на ISTER беше уважено от присъствието на представител на Съвместния секретариат в лицето на г-н Стивън Халиган (DTP). В обръщението си към участниците в онлайн срещата той отбеляза успеха, постигнат в изпълнението на проекта ISTER, който беше съпътстван от всички усложнения, произтичащи от непредвидените COVID и пост-COVID обстоятелства.

Г-н Халиган поздрави всички партньори за техните постижения. Той насочи вниманието към възможностите пред всеки за бъдещо участие в различните приоритети на INTERREG и новата програма за Дунавски регион 2021-2027.

 

По време на последвалата дискусия стана ясно, че сред участниците има влиятелни личности като г-н Бернд Халиер (European Retail Academy), който взе думата, за да поздрави участниците за вдъхновяващия проект и неговия съживяващ ефект; Г-н Андреас Шилер – един от най-влиятелните журналисти в областта на недвижимите имоти/градското и регионалното развитие в Германия; Пиер Лаконте (FFUE – Фондация за градска среда), г-н Гюнтер Кох, д-р Херейтър, представляващ Дунавския лимес и много други заинтересовани страни и симпатизанти на проекта ISTER.

 

Срещата завърши със заключителните думи на г-н Себастиан Бонис за бъдещи нови възможности и съвместна работа, както и пожелания за личен успех към всеки участник в заключителното онлайн събитие на проекта ISTER.

   

 

Финална публикация

 

по проект ISTER - ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes

 

      

Финалната публикация по проекта ISTER обобщава двугодишните усилия на целия консорциум.

 

Богато илюстрираното издание съдържа информация за резултатите от проекта и различни изследвания и инструменти, насочени към съответните целеви групи.

 

В рамките на изданието като специфични дейности на проекта са подчертани резултатите от въздушната фотография, теренните проучвания и разкопки; международните ISTER награди за най-добри практики, както и инвестициите за поставяне на километрични маркери на римските пътища в Дунавския регион

 

Свали илюстрираната публикация на английски език

 

 Свали текстът на български език към публикацията

Публикацията обобщава резултатите от дейностите по комуникация, разпространение и капитализация на консорциума и визуализира постигнатите резултати. Тя е атестат за отлично свършената работа от всеки партньор в международния проект ISTER.

 

 

Проектът ISTER беше представен по време на Късноантичния римски фестивал във Видин

 

Проектът ISTER беше представен в гр. Видин (България) по време на Късноантичния римски фестивал „Бонония оживява“ (1 – 2 октомври 2022 г.). Мащабното събитие беше организирано по проект Living Danube Limes – Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм чрез съживяване на общото наследство по поречието на Дунавския лимес като основа за културен маршрут, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, в който Регионален исторически музей – Видин е асоцииран партньор (както и в проекта ISTER). Благодарение на проекта Living Danube Limes Бонония е избрана за пилотен обект за България и е включена в мрежата Danube Limes, осигурявайки възможност за допълнителни геофизични проучвания и реконструкция с виртуална реалност.

 

  

 

Късноантичният римски фестивал пресъздаде историческата атмосфера на някогашния град Бонония (римското име на Видин). Събитието беше официално открито в Крайдунавския парк, до крепостта „Баба Вида” и Розариума. Най-вълнуващата атракция за всички присъстващи беше акостирането на реконструирания римски кораб „лузория” на брега на Дунав. Атрактивният плавателен съд (реплика от 4-ти век) с международен екипаж от над 7 държави започва пътуването си по река Дунав в средата на юли. Фестивалът имаше за цел да представи на всички зрители значимото наследство от онази епоха, приобщавайки ги към римския бит, култура, традиции и занаяти. Любителите на зрелищните сцени се насладиха на епичната битка между римските легиони и варварските наемници.