ATTRACTIVE DANUBE :: Project news

5-тата партньорска среща по проект ATTRACTIVE DANUBE се проведе на 27 – 30 ноември 2018 г. в Будапеща. Срещата бе организирана от нашия унгарски партньор Lechner.

На нея присъстваха 30 участника, представители на всички партньори по проекта.

Целта на срещата бе да се дискутира напредъка по проекта, както и да се обсъдят предстоящите дейности.