Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3 :: Project News

 

Български икономически форум ви кани да се включите в безплатни международни специализирани обучения, които се провеждат на английски език:

 

 1. Обучение по предприемачество с акцент върху темата „Начин на живот“

(включва: дейности, подобряващи качеството на живот, свободно време, здравословен начин на живот, образование, туризъм и т.н.)

 

Дати: 4 – 6 декември 2018 г.,

Място: гр. София, х-л "Форум"

Организаторът поема: пълно изхранване за дните на обучението и настаняване на участниците, които не живеят в София.

 

 2. Обучение по предприемачество с акцент върху темата „Информационните технологии“

 

Дати: 21 – 25 януари 2019 г. (21 и 25 са дни за пътуване)

Място: гр. Скопие, Македония

Организаторът поема: организиран транспорт с микробус София - Скопие - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

3. Обучение по предприемачество с акцент върху темата "Технологии" (включва: научни изследвания, използването на иновативни технологии в производствените процеси и сектори, в домакинствата и т.н.)

 

Дати:  18 - 22 февруари 2019 г. (18 и 22 са дни за пътуване)

Място: гр. Патра, Гърция

Организаторът поема: организиран транспорт с микробус София - Патра - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

4. Обучение по предприемачество с акцент върху темата "Енергетика" (включва: разработване на нови и възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и т.н.)

 

Дати: 16 - 20 март 2019 г. (16 и 20 са дни за пътуване)

Място: гр. Ларнака, Кипър

Организаторът поема: организиран транспорт със самолет София - Ларнака - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

5. Обучение по предприемачество с акцент върху темата "Околна среда" (включва: иновативни технологии за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, климатични промени и т.н.)

 

Дати: 13 - 17 май 2019 г. (13 и 17 са дни за пътуване)

Място: гр. Тирана, Албания

Организаторът поема: организиран транспорт със самолет София - Тирана - София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

Програма:

  • Основни модули: Бизнесът в полза на обществото, умението да комуникираш, финансово планиране.
  • Специализирани модули за съответния сектор.

Предварителната програма на английски език може да изтеглите от тук.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Възраст над 18 г.
  • Български граждани
  • Много добро владеене на английски език

 

Заинтересованите кандидати трябва да изпратят следните документи, като посочат от кое обучение се интересуват (могат да се включат само в едно от обученията!):

 

Документите трябва да се изпратят на e-mail: chris@biforum.org най-късно до 16.11.2018 г

 

Подбор на участниците:

  • Участниците ще бъдат оценявани на база на техния опит по темата, квалификация, ниво на владеене на английски, мотивация.
  • По 10 участника от България ще бъдат избрани за участие във всяко едно от обученията, като техните разходи са за сметка на проект i3.
  • Участниците ще бъдат оценявани на 2 етапа. Първият етап е оценка на база на подадено CV и мотивационно писмо. Одобрените по документи ще бъдат поканени на интервю. Във всеки семинар ще се включат общо 50 участника от 5 държави – Албания, България, Гърция, Кипър, Македония.

 

Обучението се осъществява в рамките на проект "i3 - Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship", финансиран по програма за Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“, по който Български икономически форум е водещ партньор.

Целта на проекта е Подкрепа за териториалното развитие, сътрудничество и конкурентоспособността на целевата територия на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 чрез разработване, внедряване и промотиране на модел за предприемаческо обучение и трансфер на знания (Модел i3 – Идеи, Изобретения, Иновации) на студенти и млади предприемачи.

                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

The second Project partner meeting of Balkan-Med project: “Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship– i3” took place on 1 March 2018 in Limassol, Cyprus. The meeting was organised and hosted by Cyprus International Institute of Management – the Cypriot partner in i3.

 

 

 

 The aim of the project is to develop, establish and promote entrepreneurial learning and knowledge transfer model for educating students and entrepreneurs. The i3 model will serve as a beacon for smart and sustainable growth. The project has three main phases of implementation (research & analysis, model creation, and training workshops) in five countries through five themes, as follows: Albania: environment, Bulgaria: lifestyle, Cyprus: energy, FYROM: IT, and Greece: technology.

 

During the meeting, all partners had the opportunity to present updates of their activities of the project so far, and plan further their forthcoming responsibilities in relation to the budget and the timeline. The project has already advanced well, after the “project launch” press conferences in the five countries, the research and analysis phase has been completed. Now the i3 model creation is in prgress.

 

Following the fruitful partnership meeting, the representatives were welcomed to a traditional Cypriot tavern, where they all shared a good time, with positive outlook for the future of the project.