ICT for the benefit of startups :: Обучение в Италия

     

В периода от 4 до 10 февруари 2018 г., 10 човека, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и самостоятелно заети лица от България подобриха своите познания по време на учебно посещение в гр. Барчелоно Поцо Ди Гото, Италия. Обучението бе с акцент върху използването на Интернет и социални мрежи при стартиране на бизнес.

Учебната визита се проведе в рамките на проект на Български икономически форум и партньорската италианска организация „АРокка“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 

До края на м. декември 2018 г. се очаква да се трансферира италианския опит, чрез адаптиране на три иновативни практики насочени към повишаване използването на ИКТ в полза на стартиращите предприемачи – обучителен курс; надградена платформата www.cofounder.bg, 10 - модулен видео курс.

За достигане до по-широк кръг от заинтересованите предприемачи, през септември – ноември 2018 г. ще бъдат проведени двудневни обучителни семинари в 7 града в България - София, Благоевград, Монтана, Велико Търново, Варна, Ямбол,  Пловдив.

За повече информация, следете Фейсбук страницата ни, както интернет страницата ни  www.biforum.org.