ICT for the benefit of startups :: Дейности

Дейности по проекта:

1. Организация и управление

2. Опознаване и адаптиране на иновативния модел на организация на обучение по предприемачество на италианския партньор с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи

3. Повишаване на капацитета на БИФ за използване на социалните мрежи и ИКТ в полза на стартиращи предприемачи

4. Трансфер на иновативна практика - видео курс по предприемачество

5. Трансфер на иновативна практика - обучение по предприемачество с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи при създаване и развитие на бизнес

6. Разпространение на постигнатите резултати

7. Дейност за информация и комуникация

8. Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи