Мисия Здраве 2019

Културно-информационни дни на здравето

27 - 29 September 2019

София, Княжеска градина (пред Паметника на съветската армия)

Видове щандове и изложбени площи

Цени за 3 ДЕНА !

 

3 изгодни възможности:

 

 300 лв. - единичен щанд 2 кв.м. 

 360 лв. - място за щанд 9 кв.м. 

 460 лв. - щанд с лице 2,5 м.

              + изложбена конструкция

 

 

 

 Схема на изложението

 

   За бърза заявка:

                        02 951 57 59 

 Цените са без ДДС

 

 300 лв. 

 единичен щанд

 

 Поръчай: 02 951 57 59

 

 ПРОДАДЕНО !!!!

     

 

 460 лв. 

  щанд с лице 2,5 м.

  + изложбена конструкция

 

 Поръчай: 02 951 57 59

 

   ПРОДАДЕНО !!!!

         

 

 360 лв. 

 място за щанд 9 кв.м.

 Изполвай твоя шатра или щанд 

 

 Поръчай: 02 951 57 59

 

ПОСЛЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ !

 

 

     

  

 Технически характеристики на всички площи

снимки

 Цели шатри 5 х 5 м.

 Номер от схемата: 1/ 7/ 11/ 12/ 13

Разполагат с ел. захранване, дървен под, изложбена банка и конструкция тип "Октанорм"

 

ШАТРА 5 х 5 м. = 25 кв.м.  - виж повече

 цени за трите дни: 4430 лв. без ДДС

 

 5 x 5 м.

 Щандове в Шатри 1/ 2/ 7/ 11

 Разполагат с ел. захранване, дървен под, изложбена банка и конструкция тип "Октанорм"

 1. Щанд с размери:

 

 5 х 2,5м. = 12,5кв.м.  - виж повече

 

 цени за трите дни: 2270лв. без ДДС

 

 

5 х 2,5 м. 

 2. Щанд с размери:

 2,5 х 2,5м. = 6,25 кв.м.  - виж повече

 цени за трите дни: от 950лв. до 1160лв. без ДДС

 

 

 

 

 2,5 х 2,5 м. 

 Щандове в Шатра 6

 Разполагат с ел. захранване, дървен под, изложбени банки и конструкция тип "Октанорм"

 Щандове по номера:

 6.1/ 6.4/ 6.5/ 6.8 са 2,5м. х 3м. = 7,5кв.м.

 6.2/ 6.3/ 6.6/ 6.7 са 3м. х 3м. = 9кв.м.

 цени за трите дни: 1390лв. без ДДС

 виж повече

 

ПРОДАДЕНО !!!!

 

 Щандове в шатра 6 

 Щандове в Шатра номер 8

 Разполагат с ел. захранване, дървен под, изложбени банки и конструкция тип "Октанорм"

 Размери на щандовете - 2,5 м. х 2м. = 5 кв.м.

 цени за трите дни: от 720 лв. до 860лв. без ДДС 

 

 

 ПРОДАДЕНО !!!! !!!!

Щандове в Шатра 8 

 Щандове в Шатра 10

 Разполагат с ел. захранване, изложбена банка и конструкция (гръб)

 Няма възможност за рафтове към конструкцията

 НЕ се предвижда дървен под за щандовете

 Размери на щандовете - всички са 1м. х 2 м. = 2кв.м.

 цени за трите дни: 550 лв. без ДДС 

 

 ПРОДАДЕНО !!!! !!!!

 Щандове в шатри 10,16 и 17

 Щандове в Шатри 9

 Разполагат с една изложбена банка

 НЕ разполагат с ел. захранване

 НЕ разполагат с конструкция (гръб)

 НЕ се предвижда дървен под за щандовете

 Размери на щандовете:

 всички щандове в шатра 9 са 1м. 2,5 м. = 2,5кв.м.

 всички щандове в шатра 15 са 1м. х 1,5м = 1,5кв.м.

 цени за трите дни: от 300лв. до 360лв. без ДДС 

 ПРОДАДЕНО !!!!

 Щандове в шатри 9 и 15

Similar events