Balkan Trade Bridge 2015

18 - 19 June 2015

Kempinski Hotel Sofia

Registration / Регистрация

FOR SUPPLIERS                                                                           

Eaerly bird registration ends on June 10th


Option 1 (June 19):

Buy 1 Regular Ticket = 1 Long Business Meeting for 20 minutes = EUR 96 (VAT included)


Option 2 (June 19):
 
1 Ticket = 5 Speed Meetings for 5 minutes each = EUR 120 (VAT included)

Option 3: (18-19 June 2015)

3 Regular Tickets = 3 Long Business Meetings for 20 minutes each +  1 Access to Southeast European Economic Forum 2015 + cocktail, business lunch, coffee-breaks  = EUR 256 (VAT included)


20% DISCOUNT is granted to each subsequent participant from the same company

 


Please note
: in order to take advantage of the preferential price the Participation Fee should be paid by the specific deadline
  


 

Late bird registration ends on June 16

Option 1 (June 19):

Buy 1 Regular Ticket = 1 Long Business Meeting for 20 minutes = EUR 120 (VAT included)

Option 2 (June 19):
 
1 Ticket = 5 Speed Meetings for 5 minutes each = EUR 144 (VAT included)

Option 3: (18-19 June 2015)

3 Tickets = 3 Long Business Meeting for 20 minutes each + 1 Access to Southeast European Economic Forum 2015 + cocktail, business lunch, coffee-breaks = EUR 312 (VAT included)

20% DISCOUNT is granted to each subsequent participant from the same company

 

ЗА ПРОДАВАЧИ                                                          

Срок за рана регистрация приключва на 10 юни

Опция 1: (19 юни 2015)    

1 Регулярен Билет = 1 Дълга Бизнес Среща от 20 минути = 189,00 лв. (с ДДС)

 
Опция 2: (19 юни 2015)

1 Билет = 5 „Бързи срещи” по 5 мин. всяка = 235,00 лв. (с ДДС)

Опция 3: (18 – 19 юни 2015)

3 билета = 3 бизнес срещи по 20 минути + достъп до Икономически Форум за Югоизточна Европа 2015 + коктейл, бизнес обяд, кафе паузи = 540 лв. (с ДДС)За втори регистриран участник от една фирма предоставяме 20% НАМАЛЕНИЕ.

 

 
Моля, обърнете внимание, за да се възползвате от преференциланите цени, трябва да заплатите таксата участие преди изтичането на посочените дати.
Срок за късна регистрация приключва на 16 юни


Опция 1: (19 юни)     

1 Регулярен Билет = 1 Дълга Бизнес Среща от 20 минути 228,00 лв. (с ДДС)*

Опция 2: (19 юни)

1 Билет = 5 „Бързи срещи” по 5 мин. всяка = 282,00 лв. (с ДДС)

Опция 3: (18 – 19 юни)

3 билета = 3 бизнес срещи по 20 минути + достъп до Икономически Форум за Югоизточна Европа 2015 + коктейл, бизнес обяд, кафе паузи 612 лв. (с ДДС)


За втори регистриран участник от една фирма предоставяме 20% НАМАЛЕНИЕ.

 

 

 

 

Similar events