Български икономически форум 2018

Икономически форум „Зелена икономика“

7 - 7 December 2018

София Хотел Балкан

 

 

VIP РЕГИСТРАЦИЯ

 ЗА ЦЯЛОТО СЪБИТИЕ

 

 

Изтегли

подробната програма

 

 9:00 – 9:30    Регистрация

 Фоайе пред зала „Роял“

 9:30 – 11:30 

 Green Refresh – да поговорим за зелена икономика. Опитът на  българския бизнес 

 Домакин: Ивент Зоун 

 Участници:

 - Георги Славчев, прокурист, Екобулпак АД
 -
Други представители на българския бизнес, които успешно внедряват  в своята практика принципите на зелената икономика.

   Модератор: Георги Табаков, Председател БИФ

 Зала „Роял 2“

 

 10:15 – 12:00   Международна кръгла маса

„Кръговата икономика в Европа“ (Само с покани от кабинета на европейския комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, г-н Кармену Вела)

 Участници:

 - Joachim Quoden, генерален директор на EXPRA (Европейска асоциация, обединяваща производители на опаковки)

- Представител МОСВ

- Mihcele Giavini (поканен), представител община Милано и Италианска асоциация за компостиране

- Enzo Favoino, Zero Waste Europe и European Compost Network

- Fernando Leite, изпълнителен директор, Lipor, Португалия

- Margarita Ruiz Saiz-Aja (поканена), ръководител  Дирекция „Отпадъци“, Министерство на околната среда на Испания

- Håkon Jentoft, City of Oslo (Coordinator Urban Agenda Partnership on CE)

- Olivier Coppin (поканен), Communauté Urbaine de Dunkerque

- Christian Schempp, Европейска инвестиционна банка

- Представител, Генерална дирекция "Регионална и селищна политика", ЕК

- Представители на бизнеса от България 

 Зала „Роял 3“

 12:30 – 13:45     Работен обяд

 “Развитие на кръговата икономика. Ролята на ЕК, държавата и големите градове” (Само с покани и предварителна регистрация)

 Със специалното участие на:

 - Кармену Вела, европейски комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството;

 - Нено Димов, министър на околната среда и водите на Република България

 - Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

 

Зала „Роял 1“

 

 14:00 – 15:15   Пленарна сесия

 „Преходът към зелена икономика в България“

  Участници:

 - Кармену Вела, европейски комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството

 - Нено Димов, министър на околната среда и водите на Република България

 - Йоана Христова, зам.-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“ в Столична община

 - Представители на други общини в България

 - Представители на бизнеса от България

 Модератор: Георги ТабаковПредседател БИФ

 Зала „Роял 3“

 

 

 15:30 – 17:00   Работна среща (уъркшоп)

„Разширена отговорност на производителя при оползотворяването на отпадъците“.  (Представяне на добри практики от страна на бизнеса)

 - Monika Romenska, EXPRA  (European Federation of EPR schemes)

 - Представители на български рециклиращи организации

 - Представители на бизнеса 

  Зала „Роял 2“

 15:30 – 17:00   Работна среща (уъркшоп)
 Интегрирано управление на отпадъците от бита – предизвикателства  пред общините

 Участници:

 - Представител Porto (LIPOR)

 - Catalonia Agencia de Residus de Catalunya

 - Minimum service standards (OVAM, Flanders) –concept of technical support / capacity building to local authorities

 - Представители на български общини

 Зала „Роял 3“ 

 

Similar events