Работен обяд с ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, Министър на околната среда и водите

Перспективи за финансиране на проекти, свързани с околната среда през механизмите към МОСВ

17 - 17 May 2016

София хотел Балкан

Продължаваме, и през 2016 година, 

провеждането на работни обяди/вечери,

със специални гости, на теми,

свързани с икономическото развитие на страната

 

Следващата среща е с госпожа Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите на Република Бъгария.

 

Дата:

Място: 

Тема:

Информация за събитието:

17 Май 2016 г.

 София Хотел Балкан, зала Роял 1

"Перспективи за финансиране на проекти, свързани с околната среда през механизмите към МОСВ:

-      Оперативна програма „Околна среда”

-      Национален доверителен екофонд (НДЕФ)

-      Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)”

 

 

 

Основен гост-лектор:

г-жа Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите на Република България

Присъстват още:

-      Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда"

-      Ренета Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС

-      Камелия Георгиева, изпълнителен директор, Национален доверителен екофонд (НДЕФ)

Програма: 

11:15 – 12:00     Регистрация & welcome drink

12:00 – 12:15     Настаняване в залата

12:20 – 12:30     Откриване

12:30 – 14:00     "Перспективи за финансиране на проекти, свързани с околната среда през механизмите на МОСВ”, Г-жа Ивелина Василева,Министър на околната среда и водите на Република България (след презентацията на министъра, следва време за въпроси, отговори и дискусия) 

14:00 – 14:05 Закриване

Формат: Част 1 - изказване на министъра; Част 2 - въпроси и отговори по темата (моля, изпращайте до нас, предварително, въпросите си към гост-лекторите, за да получите по-конкретни отговори).

 

За участие, моля да попълните и да ни изпратете регистрационния формуляр.

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени.

ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО

 

Similar events