News archive

Vladislav Goranov will take part in Bulgaria Economic Forum 2014
  • 21 November 2014

The Bulgarian minister of finance Mr. Vladislav Goranov will take part in Bulgaria Economic Forum 2014. Mr. Goranov will make a speech during the Opening Ceremony of Bulgaria Economic Forum 2014 on December 3Th  at Royal Hall of Sofia Hotel Balkan.The financial minister will take part also... read more

The Co-Founder and CEO of TELERIK AD Will Take Part in the Opening Ceremony of Bulgaria Economic Forum 2014
  • 18 November 2014

Mr. Vassil Terziev, co-founder and CEO of Bulgaria\'s leading software developing company - Telerik AD, will address the audience during the Opening Session of Bulgaria Economic Forum 2014 on December 3rd at Royal Hall of Sofia Hotel Balkan. Telerik\'s revenue for the last twelve months... read more

Чужди фирми търсят козметика и лекарства от България
  • 16 November 2014

Чужди фирми търсят козметика и лекарства от България   На 4-ти декември, в София, фирми от Испания, Сърбия и Черна гора ще се срещнат с български производители... read more

Купувачи търсят химически продукти и суровини от България
  • 15 November 2014

Купувачи търсят химически продукти и суровини от България Химическите продукти и суровини, хартията, както и продуктите от пластмаса, гума, стъкло и дърво ще са... read more

Балкански мост на търговията 2014
  • 15 November 2014

Balkan Trade Bridge 2014 - присъствието на купувачите е предварително осигурено!   - Какво представлява събитието? - Кои са купувачите? - Как да участваме? Какво... read more

Tweets