Безплатно обучение на тема Управление на проекти за устойчиво развитие

  • 22 August 2016

От 31 октомври до 4 ноември 2016 г. в София ще се проведе обучение на тема Project Management for Sustainable Development (PM4SD)FOUNDATION TRAINING COURSE

PM4SD e методология за управление на проекти, която подкрепя прилагането на принципите и индикаторите за устойчив туризъм, като подпомага дестинациите, публичните власти, международните организации, НПО-та и фирми при изграждане и изпълнение на техните стратегии, планове и дейности, насочени към развитието на устойчив туризъм.

За повече информация: http://biforum.org/projectpage-140.html

http://co-lead.pm4sd.eu/training-activities/