Приключиха работните срещи с българските министри

  • 18 December 2015

Над 200 бяха участниците в тазгодишното издание на Български Икономически Форум. За пореден път се проводеха  откритите дискусии между бизнеса и правителството, като  за първи път тази година, диалогът се проведе под форма на работни обяди/вечеря.

По време на срещите диалогът се проведе между представителите на българския бизнес и вицепремиера Ивайло Калфин, както и министрите Божидар Лукарски и Лиляна Павлова.

Участниците в работната вечеря с вицепремиера Калфин, имаха уникална възможност близо два часа и половина да получават отговори на въпроси относно перспективите пред социално-икономическото развитие на страната ни през 2016г. както и какви са възможностите за бизнеса през призмата на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г."  

Министър Лукарски и експертите от министерството на икономиката отговарящи за европейските програми обясниха пред  присъстващите кои са инструментите за стимулиране на развитието на бизнеса, ролята на банките във финансирането на европейските проекти, както и какви са възможностите в оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020 и „Инициатива за малките и средните предприятия” 2014–2020. В рамките на обяда се включиха още и г-н Христо Стоянов, Член на Съвета на директорите на холдинговия фонд JEREMIE и г-жа Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика.

На обяда с министър на регионалното развитие и благоустройството взеха участие над 30 кмета и близо 50 представителя на бизнеса. По време на срещата министър Павлова представи на присъстващите перспективите за развитие на обществената инфраструктура през 2016г. и отговаряше на въпроси свързани с тази тема. Г-жа Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, представи подробна информация за развитието на областите в страната и описа както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Всички презентации, изнесени по време на работните срещи,  може да намерите ТУК. Снимките от работните срещи, можете да намерите ТУК