Открити дискусии с българските министри - новият формат на тазгодишния Български Икономически Форум

  • 5 November 2015

Тази година традиционният Български икономически форум ще има нов формат и ще се проведе като поредица от открити дискусии с българките министри в рамките на работни срещи на теми, свързани с бъдещото икономическо развитие на страната. 

Първата в поредицата от работните срещи е обяда с Министър на икономиката, г-н Божидар Лукарски, който ще се състои на 30 ноември, в София Хотел Балкан, зала Средец от 12 часа. По време на срещата ще се проведе открит диалог между представителите на българския бизнес и министъра, като ще бъдат представени инструментите за стимулиране на развитието на бизнеса, ще се дискутира ролята на банките във финансирането на европейските проекти, както и оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020 и „Инициатива за малките и средните предприятия” 2014–2020. В рамките на обяда ще се включат още г-н Христо Стоянов, Член на Съвета на директорите на холдинговия фонд JEREMIE, както и експерти от министерството отговарящи за съответните програми.

Работният обяд с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Лиляна Павлова, ще се проведе на 8 декември от 11 ч., в София Хотел Балкан, зала Роял 1. По време на срещата, г-жа Павлова ще запознае представителите на бизнеса и общините какви са перспективите за развитие на обществената инфраструктура през 2016г. и ще отговаря на въпроси свързани с тази тема.  Г-жа Светла Костадинова, изпълнителния директор на Института за пазарна икономика, ще представи изследването„Регионални профили: показатели за развитие”. Изследването предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната и описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Третата работна среща ще се проведе на 10 декември 2015 от 18 ч. в София Хотел Балкан, зала Средец. Основеня гост-лектор на вечерята ще е г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика. Г-н Калфин и неговия експертен екип ще представят перспективите пред социално-икономическото развитие на България през 2016г. както и какви са възможности за бизнеса през призмата на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г."

Всички заинтересовани представители на бизнеса ще могат да зададат своите въпроси към министрите в рамките на работните срещи и активно да се включат в дискусиите. В офиса на БИФ се събират въпроси, които да бъдат зададени предварително на министрите. 

Регистрацията за събитията продължава до 27 ноември 2015г.

Официална програма на Български Икономически Форум

Регистрационен формуляр

За повече информация http://biforum.org/event-59.html или се свържете с екипа на Форума на 02 951 52 59 или по мейл: office@biforum.org