Недопустимо е да се извличат политически дивиденти и да се злоупотребява с доброто име на международни организации и с усилията на неправителствения сектор за откровен диалог, насочен към насърчаване на икономическото развитие на България и региона на ЮИЕ

  • 20 June 2015

 

Съобщение до медиите
19 юни 2015 г., гр. София

Недопустимо е да се извличат политически дивиденти и да се злоупотребява с доброто име на международни организации и с усилията на неправителствения сектор за откровен диалог, насочен към насърчаване на икономическото развитие на България и региона на ЮИЕ

В следствие на дискусията по време на специалното събитие на Световната банка в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа, под егидата на Заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси г-жа Меглена Кунева, възникнаха некоректни и манипулативни публикации в някои български медии. В тази връзка като модератор на дискусията и председател на Български икономически форум, бих искал да заявя:

  • Цитираното изявление на ръководителя на Световната банка за България е извадено от контекста на дискусията и по същество представлява манипулация, не отговаряща на истината, нещо за което лично гарантирам като модератор на дискусията.
  • Недопустимо е да се извличат евтини политически дивиденти по този начин и да се злоупотребява с доброто име на международни организации, които са доказали през годините, че работят за развитието на България.
  • Подобни действия само вредят на бизнес средата в България, дискредитират усилията на частния сектор да постави открито проблемите, с които се сблъсква, както и да работи в подкрепа на усилията на правителството и неговите международни партньори за подобряване на икономическия растеж и благосъстоянието на всички българи.

Български икономически форум ще продължи да работи за издигане на престижа на България като място за инвестиции, уповавайки се на обективния и коректен анализ на Групата на Световната банка и на други авторитетни международни организации, както в годините досега. 

                                                

                                                 Георги Табаков,
                                                 Председател на
                                                 Български икономически форум