Български икономически форум 2020

Икономическо възстановяване на хоризонта

1 - 2 December 2020

София


Model of the Dream Company
Darik


Future Events
Past Events


Мисия Здраве 2020

25 - 27 September 2020

Княжеската градинаCurrent Projects


ISTER - ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes


Acronym  ISTER   Priority Environment and culture responsible...


Read MoreSmart Rural Entrepreneurship


  Smart Rural Entrepreneurship   Acronym     SmartRural Priority...


Read MoreEducation for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3


  Project title: „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship”   Financing...


Read More

Completed Projects


Ready for business start


  Име на проекта: BG05M9OP001-1.023-0029– „Готови за бизнес-старт“ Проектът...


Read MoreICT for the benefit of startups


  Проект BG05M9OP001- 4.001- 0013 – „ИКТ в полза на стартиращи...


Read MoreHETYA


  Project title: Heritage Training for Young Adults - HETYA   Financing programme:Erasmus...


Read More