Мисия Здраве 2018

Културно-информационни дни на здравето

1 - 3 June 2018

София, Княжеска градина (пред Паметника на съветската армия)


Crypto Conf 1
Sofia - Evropeiska stolica na sporta


Future Events
Past Events

Мисия Здраве 2018

1 - 3 June 2018

София, Княжеска градина (пред Паметника на съветската армия)Bulgaria Economic Forum 2017

5 - 8 December 2017

Sofia Hotel BalkanCurrent Projects


Ready for business start


  Име на проекта: BG05M9OP001-1.023-0029– „Готови за бизнес-старт“ Проектът...


Read MoreSmart Rural Entrepreneurship


  Smart Rural Entrepreneurship   Acronym     SmartRural Priority...


Read MoreICT for the benefit of startups


  Проект BG05M9OP001- 4.001- 0013 – „ИКТ в полза на стартиращи...


Read More

Completed ProjectsEnvironmental Monitoring of Dragovishtitsa River


Заглавие на проекта: „ Екологичен мониторинг...


Read More


VETPRO - Leonardo project

VETPRO - Leonardo project


Заглавие на проекта: "Италианският обучителен опит при...


Read More